Giải pháp toàn diện Điện Quang

Ồng luồn Co L

Liên hệ
Nhận dạng sản phẩm 

Stt

Tên sản phẩm

Model

Hình Ảnh

1

Đầu nối co L Điện Quang ĐQ CA FE16 100 (đường kính 16mm)

ĐQ CA FE16 100

2

Đầu nối co L Điện Quang ĐQ CA FE20 50 (đường kính 20mm)

ĐQ CA FE20 50

3

Đầu nối co L Điện Quang ĐQ CA FE25 50 (đường kính 25mm)

ĐQ CA FE25 50

4

Đầu nối co L Điện Quang ĐQ CA FE32 30 (đường kính 32mm)

ĐQ CA FE32 30

5

Đầu nối co L Điện Quang ĐQ CA FE40 20 (đường kính 40mm)

ĐQ CA FE40 20

6

Đầu nối co L Điện Quang ĐQ CA FE50 15 (đường kính 50mm)

ĐQ CA FE50 15

 

 

b. Kích thước sản phẩm

STT

Model

Kích thước (mm)

d

t

L

1.

ĐQ CA FE16 100

Ø 16.1 ± 0.2

1.5 ± 0.2

39.2 ± 0.5

2

ĐQ CA FE20 50

Ø 20.2 ± 0.2

2.2 ± 0.2

45.0 ± 0.5

3.

ĐQ CA FE25 50

Ø 25.2 ± 0.2

2.1 ± 0.2

53.0 ± 0.5

4

ĐQ CA FE32 30

Ø 32.2 ± 0.2

2.2 ± 0.2

64.5 ± 0.5

5

ĐQ CA FE40 20

Ø 40.1 ± 0.2

2.3 ± 0.2

70.1 ± 0.5

6

ĐQ CA FE50 15

Ø 50.3 ± 0.2

2.4 ± 0.2

79.0 ± 0.5

c. Ứng dụng

Dùng kết nối với ống luồn tròn cứng, lắp đặt tại nơi có gấp khúc góc 90o

d.Quy cách đóng gói

Đóng gói trong túi nylon + tem giấy theo quy cách:

STT

Model

Quy cách đóng gói (cái/túi nylon)

Kích thước túi nylon (mm)

Kích thước tem giấy

1

ĐQ CA FE16 100

100

250 x 350

130 x 100 mm

(dài x rộng)

2

ĐQ CA FE20 50

50

250 x 350

3

ĐQ CA FE25 50

50

300 x 400

4

ĐQ CA FE32 30

30

300 x 400

5

ĐQ CA FE40 20

20

300 x 400

6

ĐQ CA FE50 15

15

300 x 400

Chưa có review.