Giải pháp toàn diện Điện Quang

Kẹp

Liên hệ

a. Nhận dạng sản phẩm

Stt

Tên sản phẩm

Model

Hình Ảnh

1

Kẹp giữ ống Điện Quang ĐQ CA MC16 100 (đường kính 16mm)

ĐQ CA MC16 100

2

Kẹp giữ ống Điện Quang ĐQ CA MC20 100 (đường kính 20mm)

ĐQ CA MC20 100

3

Kẹp giữ ống Điện Quang ĐQ CA MC25 100 (đường kính 25mm)

ĐQ CA MC25 100

4

Kẹp giữ ống Điện Quang ĐQ CA MC32 100 (đường kính 32mm)

ĐQ CA MC32 100

5

Kẹp giữ ống Điện Quang ĐQ CA MC40 50 (đường kính 40mm)

ĐQ CA MC40 50

b. Kích thước sản phẩm

STT

Model

Kích thước (mm)

d

H

A

B

1

ĐQ CA MC16 100

 15.5 ± 0.3

20.5 ± 0.5

21.0 ± 0.5

11.8 ± 0.5

2

ĐQ CA MC20 100

19.8 ± 0.3

24.5 ± 0.5

26.0 ± 0.5

11.8 ± 0.5

3.

ĐQ CA MC25 100

25.0 ± 0.3

29.0 ± 0.5

31.7 ± 0.5

12.7 ± 0.5

4

ĐQ CA MC32 100

30.0 ± 0.3

34.0 ± 0.5

37.5 ± 0.5

15.0 ± 0.5

5

ĐQ CA MC40 50

38.0 ± 0.3

41.4 ± 0.5

47.7 ± 0.5

17.8 ± 0.5

c. Ứng dụng

Dùng để kẹp giữ cố định các ống luồn lên tường, trần nhà.v.v

d. Quy cách đóng gói

Đóng gói trong túi nylon + tem giấy theo quy cách:

STT

Model

Quy cách đóng gói (cái/túi nylon)

Kích thước túi nylon (mm)

Kích thước tem giấy

1

ĐQ CA MC16 100

100

200 x 300

130 x 100 mm

(dài x rộng)

2

ĐQ CA MC20 100

100

200 x 300

3

ĐQ CA MC25 100

100

250 x 350

4

ĐQ CA MC32 100

100

250 x 350

5

ĐQ CA MC40 50

50

250 x 350

Chưa có review.