Giải pháp toàn diện Điện Quang

USB Extension Bluetooth DQSmart USB BLE 1.1

Liên hệ
•Kết nối các thiết bị hệ Bluetooth vô hệ Zigbee
•Điều khiển các thiết bị sử dụng Bluetooth thông qua gateway Zigbee
•Sử dụng kết nối USB và Bluetooth
•Màu sắc: Trắng
•Điện áp hoạt động: 5V-1A

Chưa có review.