Giải pháp toàn diện Điện Quang

Thiết bị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DQSmart Temp.Zigb

Liên hệ
•Nhận biết trạng thái nhiệt độ, độ ẩm tại vị trí bất kỳ nào được gắn cảm biến này
•Sử dụng Zigbee 2.4Ghz
•Màu sắc: Trắng
Điện áp hoạt động: Pin CR2032

Chưa có review.