Giải pháp toàn diện Điện Quang

Thiết bị tích hợp ĐQSmart cảm biến chuyển động Occupancy.Zigb V2.1 01

Liên hệ
•Nhận biết trạng thái có hiện diện của người tại vị trí bất kỳ nào được gắn cảm biến này
•Sử dụng Zigbee 2.4Ghz
•Màu sắc: Trắng
•Điện áp hoạt động: Pin
•Góc phát hiện: 90 độ
•Khoảng cách phát hiện: 10m
Kích thước: 65x65x28.5mm

Chưa có review.