Giải pháp toàn diện Điện Quang

Tăng giảm.334

Liên hệ

Stt

Tên sản phẩm

Model

Hình Ảnh

1

Đầu nối tăng giảm Điện Quang ĐQ CA GR1620 100 (đường kính 16 – 20mm)

ĐQ CA GR1620 100

2

Đầu nối tăng giảm Điện Quang ĐQ CA GR2025 100 (đường kính 20 – 25mm)

ĐQ CA GR2025 100

3

Đầu nối tăng giảm Điện Quang ĐQ CA GR2532 50 (đường kính 25 – 32mm)

ĐQ CA GR2532 50

4

Đầu nối tăng giảm Điện Quang ĐQ CA GR3240 40 (đường kính 32 – 40mm)

ĐQ CA GR3240 40

5

Đầu nối tăng giảm Điện Quang ĐQ CA GR4050 30 (đường kính 40 – 50mm)

ĐQ CA GR4050 30

  1. Kích thước sản phẩm

STT

Model

Kích thước (mm)

d

t

D

L

1

ĐQ CA GR1620 100

Ø 16.1 ± 0.2

1.3 ± 0.2

Ø 20.2 ± 0.2

34.1 ± 0.5

2

ĐQ CA GR2025 100

Ø 20.2 ± 0.2

1.7 ± 0.2

Ø 25.2 ± 0.2

44.8 ± 0.5

3

ĐQ CA GR2532 50

Ø 25.2 ± 0.2

1.7 ± 0.2

Ø 32.2 ± 0.2

52.8 ± 0.5

4

ĐQ CA GR3240 40

Ø 32.2 ± 0.2

1.8 ± 0.2

Ø 40.2 ± 0.2

64.8 ± 0.5

5

ĐQ CA GR4050 30

Ø 40.2 ± 0.2

2.2 ± 0.2

Ø 50.2 ± 0.2

69.5 ± 0.5

Ứng dụng

Dùng kết nối các đoạn ống luồn giữa 2 size khác nhau lại với nhau, giúp thu nhỏ hoặc tăng lớn đường ống.

Quy cách đóng gói

    Đóng gói trong túi nylon + tem giấy theo quy cách:

STT

Model

Quy cách đóng gói (cái/túi nylon)

Kích thước túi nylon (mm)

Kích thước tem giấy

1

ĐQ CA GR1620 100

100

200 x 300

130 x 100 mm

(dài x rộng)

2

ĐQ CA GR2025 100

100

300 x 400

3

ĐQ CA GR2532 50

50

250 x 350

4

ĐQ CA GR3240 40

40

  1. x 400

5

ĐQ CA GR4050 30

30

300 x 400

 

Chưa có review.