Giải pháp toàn diện Điện Quang

Ống luồng Co T

Liên hệ

Stt

Tên sản phẩm

Model

Hình Ảnh

1

Đầu nối co T Điện Quang  ĐQ CA TF16 50 (đường kính 16mm)

ĐQ CA TF16 50

2

Đầu nối co T Điện Quang  ĐQ CA TF20 50 (đường kính 20mm)

ĐQ CA TF20 50

3

Đầu nối co T Điện Quang  ĐQ CA TF25 30 (đường kính 25mm)

ĐQ CA TF25 30

4

Đầu nối co T Điện Quang  ĐQ CA TF32 20 (đường kính 32mm)

ĐQ CA TF32 20

5

Đầu nối co T Điện Quang  ĐQ CA TF40 10 (đường kính 40mm)

ĐQ CA TF40 10

6

Đầu nối co T Điện Quang  ĐQ CA TF50 10 (đường kính 50mm)

ĐQ CA TF50 10

 Kích thước sản phẩm

STT

Model

Kích thước (mm)

d

t

A

B

1

ĐQ CA TF16 50

Ø 16.2 ± 0.2

1.5 ± 0.2

56.0 ± 0.5

36.8 ± 0.5

2.

ĐQ CA TF20 50

Ø20.2 ± 0.2

2.0 ± 0.2

71.5 ± 0.5

45.8 ± 0.5

3.

ĐQ CA TF25 30

Ø25.2 ± 0.2

2.0 ± 0.2

84.5 ± 0.5

54.8 ± 0.5

4

ĐQ CA TF32 20

Ø 32.2 ± 0.2

2.2 ± 0.2

90.0 ± 0.5

63.5 ± 0.5

5

ĐQ CA TF40 10

Ø 40.2 ± 0.2

2.3 ± 0.2

93.6 ± 0.5

69.1 ± 0.5

6

ĐQ CA TF50 10

Ø 50.2 ± 0.2

2.3 ± 0.2

95.1 ± 0.5

76.8 ± 0.5

 Ứng dụng

Dùng làm đầu nối ống luồn, tại các vị trí chia ngã 3 hướng đi dây dẫn dạng chữ T.

Quy cách đóng gói

Đóng gói trong túi nylon + tem giấy theo quy cách:

STT

Model

Quy cách đóng gói (cái/túi nylon)

Kích thước túi nylon (mm)

Kích thước tem giấy

1

ĐQ CA TF16 50

50

200 x 300

130 x 100 mm

(dài x rộng)

2

ĐQ CA TF20 50

50

300 x 400

3

ĐQ CA TF25 30

30

300 x 400

4

ĐQ CA TF32 20

20

300 x 400

5

ĐQ CA TF40 10

10

300 x 400

6

ĐQ CA TF50 10

10

300 x 400

Chưa có review.